Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
TÔN CHỈ:
     • TRUNG THÀNH với Đức Kitô và Hội Thánh Công Giáo, LOAN BÁO Tin Mừng và SỐNG đời Kitô hữu gương mẫu trong thế giới hôm nay.
     • Bảo tồn, duy trì và phát triển Văn hóa Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô Xuân Lộc (TCVP-XL), theo Truyền thống Việt Nam trong tinh thần dung hợp nhân bản Công giáo.

MỤC ĐÍCH:
     • Góp phần rao giảng Tin Mừng Đức Kitô Phục Sinh qua truyền thông Internet.
     • Tạo môi trường, cơ hội gặp gỡ, liên lạc, học tập, trao đổi và kết chặt tình thân trong anh em cựu Chủng sinh (CCS) thuộc TCVP-XL và Gia Đình.
146 Topics 905 Replies
by C. Thiện (Lớp Don Bosco)
4 days 2 hours ago
43 Topics 152 Replies
by Bác Phan T. Thái
4 months 2 weeks ago
167 Topics 245 Replies
by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
10 months 1 week ago
107 Topics 453 Replies
by Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
2 months 3 weeks ago
183 Topics 397 Replies
by Bác Phan T. Thái
2 months 3 weeks ago
184 Topics 380 Replies
by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
3 weeks 6 days ago
195 Topics 360 Replies
112 Topics 110 Replies
by Nguyễn Duy-An (T.H. Piô X)
2 months 3 weeks ago
208 Topics 924 Replies
by Đinh Cao Thắng
16 hours 57 minutes ago
131 Topics 450 Replies
by Phan Khắc Lý (Lớp Út Đaminh)
9 months 1 week ago
90 Topics 867 Replies
Last Post: Thắc mắc ????
by Mai Hữu Thể (Lớp Don Bosco)
1 year 6 days ago
73 Topics 211 Replies
by Đinh Cao Thắng
4 months 6 days ago
69 Topics 467 Replies
Last Post: gái Tây gái Ta
by Hoàng Văn (Lớp Tôma Thiện)
2 months 1 week ago
83 Topics 237 Replies
Last Post: Nụ hôn
by Đinh Cao Thắng
1 month 2 days ago
154 Topics 896 Replies
Last Post: Mùa Chay 2018
by Trần Bình Nguyên - Piô X
1 week 6 days ago
138 Topics 369 Replies
by Vũ Đức Lợi (Lớp Tôma Thiện)
11 hours 48 minutes ago
314 Topics 3553 Replies
Last Post: Đạo và Đời
by Hùng 33
1 month 6 days ago
165 Topics 803 Replies
by Hùng 33
1 month 6 days ago
165 Topics 576 Replies
by Đinh Cao Thắng
1 year 1 month ago
104 Topics 545 Replies
by Hùng 33
2 months 5 days ago
353 Topics 2070 Replies
Last Post: Hỏi trẻ
by Đinh Cao Thắng
3 months 2 weeks ago
36 Topics 99 Replies
Last Post: Ươm mầm Xuân
by Bác Phan T. Thái
1 month 3 weeks ago

Who Is Online

Total users online: 0 Members and 36 Guests Online
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Users: 218 | Latest Member: Nguyễn Xuân Triết (Lớp Tôma)
  •  
  • User List »
  • More Statistics »
  • Total Messages: 25932 | Total Subjects: 4068
  • Total Sections: 6 | Total Categories: 37
  • Today Open: 1 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 1 | Yesterday Total Answer: 0


VISITORS SINCE JANUARY 7, 2012